Ontdek Ruimte voor Lopen

LoopAward 2024

Heb jij het beste loopinitiatief van Nederland?

Hoe richt je de openbare ruimte in zodat het er prettig wandelen is? Ken jij een goed initiatief dat bijdraagt aan meer ruimte voor lopen?
Dien het initiatief vóór 9 september in om kans te maken op de LoopAward van Platform Ruimte voor Lopen!
De prijzen worden uitgereikt tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 10 oktober 2024.

Nationaal Masterplan Lopen

Tientallen overheden, maatschappelijke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen werken samen vanuit verschillende vakgebieden aan een Nationaal Masterplan Lopen. Een plan van én voor alle betrokken partijen: voor beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals en ontwerpers. Voor overheden en maatschappelijke partners. Doe ook mee!

Wil je weten hoe dit masterplan tot stand komt?
Wat er in staat en hoe je mee kunt doen?

Toolbox Loopbeleid

De Toolbox Loopbeleid staat nu online, een digitaal hulpmiddel speciaal ontworpen voor beleidsadviseurs van gemeenten en provincies.

Deze toolbox biedt praktische tips, instrumenten en informatie om meer ruimte voor lopen te creëren. In beleid, in het hoofd en op straat. Vanaf vandaag kun je ermee aan de slag.

Ontdek Ruimte voor Lopen

Het platform Ruimte voor Lopen is een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren. Meer ruimte voor lopen in het hoofd, in het beleid en buiten. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden.