Ontdek
Ruimte voor Lopen
& doe mee!

PARTNERS

Meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben zich verenigd in het platform Ruimte voor Lopen. Vanuit verschillende motieven willen zij allen meer plek en aandacht voor lopen. Alle organisaties hebben zich verbonden aan de ambitie: meer ruimte voorlopen. Het platform biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking.

Onze partners

PROJECTEN

Binnen het platform Ruimte voor Lopen werken de partners samen aan projecten. Deze projecten geven concrete invulling aan de doelen van het platform en bestrijken verschillende thema’s. Ze zijn gericht op het imago van lopen, een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke loopomgeving en op lopen als integraal onderdeel van beleid.

Bekijk de projecten

PLATFORM

Het platform Ruimte voor Lopen maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder en deelt goede voorbeelden. Daarnaast brengt het platform partners samen die kunnen helpen loop- en wandelroutes te verbeteren en lopen te stimuleren. Tot slot vergoot en verbindt het platform de kennis over lopen.

Over het platform

In de komende periode zal er steeds meer informatie te vinden zijn op deze website. Samen met onze partners werken we aan projecten, nieuws en kennis voor Ruimte voor Lopen.

NIEUWS


9 OKT 2019

Platform Ruimte voor Lopen is van start gegaan! 

Het platform Ruimte voor Lopen is op woensdag 9 oktober feestelijke van start gegaan tijdens Walk21. Walk21 is een internationaal voetgangerscongres dat dit jaar werd georganiseerd van 7 t/m 10 oktober in Rotterdam. De lancering vond plaats met een afwisselende talkshow met een aantal pakkende introductiefilmpjes en bijdragen van Daan Zandbelt (College van Rijksadviseurs), Marjon Bachra (Directeur JOGG) en Floor Vermeulen (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland). De aftrap van de openingshandeling werd verricht door Frits van Bruggen, directeur van de ANWB.