Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Met het programma Agenda Stad stimuleert BZK innovatie en kennisdeling tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Met de City Deal wordt stedelijk loopbeleid versterkt en maken we de voetganger integraal onderdeel van beleid.

Ruimte voor lopen is essentieel voor een leefbare stad, die plek heeft voor ontmoeten en ontspannen in de openbare ruimte.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Steven Kroesbergen
Dealmaker Agenda Stad
e-mail   |   website