Gemeente Leiden

Als partner van het platform Ruimte voor Lopen wil de gemeente Leiden zorgen dat ze met kennis uit andere steden en organisaties Leiden aantrekkelijker kunnen maken voor voetgangers. Ook wil zij leren van andere gemeenten bij het schrijven van het eerste voetgangersbeleid en op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op voetgangersgebied.

Relevante projecten en kennisvragen:

  • Lopen inhoudelijk integreren in beleid: WAT kunnen de afzonderlijke beleidsterreinen concreet doen?
  • Lopen/wandelen: hoe veel, hoe lang, waarheen, waarom (niet), …?
  • Veiligheid voetgangers: verkeersongevallen, eenzijdige voetgangersongevallen, …?
  • Acceptabele loopafstanden/tijden en beloopbaarheid van loop/wandelroutes.
  • Bundelen en ontsluiten van beschikbare data, kennis en praktijkvoorbeelden.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Fien Boumans
Beleidsmedewerker mobiliteit
e-mail   |   website