CROW

Maatschappelijke organisatie

Thema’s

  • Duurzame mobiliteit
  • Leefbare omgeving

Site

www.CROW.nl

Projecten

  • Verkenning lopen als onderdeel van de OV-keten (indiener, trekker)
  • Inzicht in acceptabele loopafstanden (indiener, trekker)
  • Toepassing aanbevelingen en methodieken kwaliteitseisen looproutes (indiener, trekker)
  • Aantrekkelijkheid loop- en fietsroutes (indiener, trekker)
  • Evaluatie loopprojecten (indiener, trekker)

Partner projecten