Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft de ambitie om een groene en gezonde stad te zijn, waarin de omgeving beweegvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen. Dat vraagt de komende jaren veel aandacht voor voetgangers . Verder is Nijmegen de stad van met hét loop-evenement van het jaar “De Vierdaagse”

We willen aan de slag met de uitwerking van onze Omgevingsvisie waarvan de uitwerking van een netwerk voor bewegen (voetgangers en fietsers)  een onderdeel is. Door aan te sluiten bij het platform willen we kennis delen en kennis ophalen en samen met andere partners zorgen dat de aandacht voor de voetganger in de uitvoering van de ruimtelijke inrichting in de stad wordt vergroot.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Vincent Meijers
Senior Beleidsadviseur Openbare Ruimte
e-mail   |   website

Kristine Mourits
Beleidsadviseur / Verbinder sociaal-fysiek domein
e-mail