Arcadis

Arcadis is een internationale organisatie die ontwerp-, engeneering- en adviesdiensten voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving. Met meer dan 28.000 mensen in ruim 70 landen zetten we ons in om de leefomgeving over de hele wereld te verbeteren.

De manier waarop we leven en werken is veranderd. Door onverwachte gebeurtenissen en grootschalige trends zoals verstedelijking en klimaatverandering staan gemeenschappen, steden en natuurlijke hulpbronnen wereldwijd onder druk.

Met duurzaamheid als kernpunt bij alles wat wij doen, streven wij naar een maximale impact om de kwaliteit van leven te verbeteren. De oplossingen die we ontwikkelen zijn gericht op belangrijke maatschappelijke uitdagingen rondom veerkracht, plaatsen en mobiliteit. De ambities van de City Deal Ruimte voor Lopen sluiten goed aan op wat wij beogen.

Soort organisatie

Kennisinstelling

Contact

website