Provincie Gelderland

Provincie Gelderland doet mee aan Ruimte voor Lopen omdat ze het platform zien als dé plek voor uitwisseling en samenwerking om meer ruimte voor lopen te creëren. “Wij helpen het gezamenlijk belang van lopen zichtbaar te maken en delen graag kennis en goede voorbeelden”.

De Provincie Gelderland streeft drie- van de vier doelen van Ruimte voor Lopen na. Namelijk: lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd, de omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen en lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer. 

Provincie Gelderland

Contact

Bas Kippers
e-mail   |   website