ANWB

ANWB doet mee aan Ruimte voor Lopen omdat ze meer aandacht uit willen laten gaan naar lopen, in alle vormen. ANWB geeft aan dat hun leden veel wandelen, dat er een groot recreatief belang is maar ook een bereikbaarheidsbelang.

“Als we onze steden bereikbaar, toegankelijk en leefbaar willen houden, zal er meer aandacht besteed moeten worden aan lopen als vorm van vervoer”.

De kerndoelen van Ruimte voor Lopen sluiten nauw aan met wat ANWB beoogt met de ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad. Voor ANWB-leden, maar ook voor niet-leden, moet ‘voetganger zijn’ behoren tot een veilige vorm van vervoer. Ruimte voor Lopen biedt de mogelijkheid dit samen met de partners te bereiken.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Jeanette van ’t Zelfde
Adviseur public affairs
e-mail   |   website

Eric Neef
Regionaal belangenbehartiger ANWB
e-mail