ANWB

ANWB-leden wandelen veel, we zien dan ook een groot recreatief belang, maar ook een bereikbaarheidsbelang. Als we onze steden bereikbaar, toegankelijk en leefbaar willen houden, zal er meer aandacht moeten uitgaan naar lopen als vorm van vervoer.

De kerndoelen van Ruimte voor Lopen sluiten goed aan met wat wij beogen met de ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad. Voor onze leden moet ‘voetganger zijn’ een veilige vorm van vervoer zijn.
Het Platform biedt de mogelijkheid dit samen met de partners hierin te bereiken.

De ANWB zet zich in voor de voetganger als volwaardig verkeersdeelnemer binnen de voertuigfamilies. De ANWB stimuleert recreatief wandelen door het bieden van inspiratie, informatie en producten.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Jeanette van ’t Zelfde
Adviseur public affairs
e-mail   |   website