Gemeente Amersfoort

Ruimte voor lopen is de opmaat voor een Amersfoorts loopplan: we maken de stad loopvriendelijker en zo gezonder. Pak de Amersfoortse weetingkaart er eens bij voor een leuke route ter inspiratie.

Het doel van de gemeente Amersfoort om partner te worden van Ruimte voor Lopen is het uitwisselen van kennis en ervaring en stimuleren van het lopen in Amersfoort.

De gemeente heeft ook de City Deal Ruimte voor Lopen ondertekend. Zij participeert in:

  1. Amersfoort deelt ervaringen met de ontwikkeling van een loopplan en past het loophandboek toe in de wijk kattenbroek.
  2. Amersfoort bekijkt in hoeverre de loopomgeving uitnodigt om veilig te kunnen lopen, eerst in Kattenbroek en later in de hele stad.
  3. Amersfoort ontwikkeld beweegrondjes, weetings en een wandelknooppuntennetwerk

Soort organisatie

Overheid

Contact

Houkje Hibma
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en recreatie
e-mail   |   website