Gemeente Amersfoort

Ruimte voor lopen is de opmaat voor een Amersfoorts loopplan: we maken de stad loopvriendelijker en zo gezonder. Pak de Amersfoortse weetingkaart er eens bij voor een leuke route ter inspiratie.

Het doel van de gemeente Amersfoort om partner te worden van Ruimte voor Lopen is het uitwisselen van kennis en ervaring en stimuleren van het lopen in Amersfoort.

De gemeente heeft ook de City Deal Ruimte voor Lopen ondertekend. Zij participeert in:

  • Werklijn 1, De ideale voetgangersstad:
    • Deelname aan minicoalitie 1: voetganger eerst en
    • Deelname aan minicoalitie 3: lopen en groen.
  • Werklijn 3, Uitnodigen om te lopen:
    • Middels onder andere een ‘Weeting’-kaart met drie weetingroutes in Amersfoort.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Houkje Hibma
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en recreatie
e-mail   |   website