Alles is gezondheid

De expertise van ‘Alles is Gezondheid’ ligt onder meer in de ervaring met het bouwen van netwerken en het inzetten van hun netwerk bestaande uit meer dan 3.000 partners. Samen stimuleren we de beweging naar een vitaler Nederland. Het streven van Alles is Gezondheid is om met elkaar de focus van ziekte naar gezondheid en gedrag te verleggen.

Wat we willen bereiken met aansluiting bij Ruimte voor Lopen:

  • Mooie voorbeelden communiceren ter inspiratie naar de netwerkpartners;
  • Een groot netwerk van nieuwe mensen en organisaties opbouwen;
  • Nieuwe initiatieven stimuleren/delen die uit de samenwerking voortkomen;
  • Als ultiem doel een betere gezondheid van de inwoners van Nederland bereiken doordat ze vaker kunnen en willen lopen.

“Wij zien onze inzet vooral in de versnelling en verbreding van samenwerkingsprocessen en in de verspreiding van de opbrengsten en ontwikkelingen.”

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Janny de Boer
Netwerkadviseur
e-mail   |   website

website