Nationaal Masterplan Lopen

Tientallen overheden, maatschappelijke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen werken momenteel samen —vanuit verschillende vakgebieden — aan een Nationaal Masterplan Lopen. Een plan van én voor alle betrokken partijen: voor beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals en ontwerpers. Voor overheden en maatschappelijke partners. Doe ook mee!

Waarom een Nationaal Masterplan Lopen?
Lopen levert veel voordelen op voor het individu én de maatschappij. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van lopen flinke stappen vooruit gezet: steeds meer gemeenten en provincies maken loopbeleid, de openbare ruimte wordt vaker voetgangersvriendelijk ingericht en professionals in zowel het ruimtelijke als het sociale domein houden zich meer bezig met lopen.

Maar we zijn er nog niet! De ruimte om te lopen en de kwaliteit van looproutes schieten nog te vaak tekort, te veel mensen hebben geen toegang tot de juiste hulpmiddelen en (voet)zorg en voor veel mensen is lopen niet vanzelfsprekend

Meer weten ?

Wil je weten hoe dit Masterplan tot stand komt? Wat er in staat en hoe je mee kunt doen?

Lees het contourendocument
De eerste stappen naar een Nationaal Masterplan Lopen zijn gezet. Tientallen partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een eerste opzet: het contourendocument. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een gezamenlijke visie op lopen. Ook jij kunt nog een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen om lopen – nu en in de toekomst – goed op de kaart te zetten.

Doe ook mee
Je kunt met jouw organisatie nog steeds aansluiten en een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen. Vooral partijen uit het sociale domein zijn van harte welkom om actief deel te nemen. Dus (koepel)organisaties op het gebied van welzijn, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, sportclubs en -verenigingen, cultuur, gehandicapten en anderen, wacht niet langer en neem contact op!  Dat geldt ook voor zorgverzekeraars. Doe mee!

Meedoen is eenvoudig en kan pp verschillende manieren:

  • Je kunt actief meewerken. Dat betekent dat je samen met een aantal andere betrokken partijen één of meer concrete acties voor het Nationaal Masterplan Lopen uitwerkt in een aantal (offline en online) sessies. En dat je die acties in de toekomst ook helpt realiseren.  
  • Daarnaast kan je ook wat meer op afstand meedenken door conceptversies van het Nationaal Masterplan tegen te lezen of je verbinden aan een of meerdere concrete acties van het Nationaal masterplan.

Wil je aansluiten bij het Nationaal Masterplan Lopen? Lees dan de veel gestelde vragen of neem contact op: info@ruimtevoorlopen.nl.