Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor het realiseren van een loopvriendelijk Nederland is nodig dat overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samenwerken. Dit platform is hiervoor in het leven geroepen, mede op initiatief van ons ministerie. IenW is ook mede-initiatiefnemer en partner bij de City Deal Ruimte voor Lopen.

Decentrale overheden hebben een grote rol in lopen. Maar op nationaal niveau is er ook een rol te vervullen. IenW heeft drie kerndoelen: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid. Dit leidt voor lopen tot de volgende ambities:

  1. Meer lopen op de first en last mile, als onderdeel van de mobiliteitsketen
  2. Meer lopen op korte afstanden (m.n. in de stad)
  3. Stimuleren van voetgangersveiligheid  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Soort organisatie

Overheid

Contact

Filip van As
Programmamanager Voetgangersbeleid bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en coördinator Platform Ruimte voor Lopen
e-mail   |   website