Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft zich aangesloten bij de City Deal Ruimte voor Lopen. Lopen wordt steeds belangrijker in een groeiende verdichtende stad. In de Haagse Nota mobiliteit is bij thema ‘Ruimte maken’ o.a. opgenomen;

  1. Meer ruimte voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. Ook bij (her)inrichting van de buitenruimte zal hier rekening mee worden gehouden.
  2. De kwaliteit van Den Haag als wandelstad verder versterken o.a. door uitbreiding van het voetgangersgebied.

Den Haag verwacht binnen het platform vooral kennisuitwisseling over lopen.

Activiteiten:

  • Mede-gastheerschap Nationaal Voetgangerscongres 2021
  • Verkenning Den Haag Wandelstad
  • Deelname City Deal ruimte voor lopen.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Anne Kok
Adviseur Mobiliteit/Stadsinnovator
e-mail   |   website