Gemeente Leeuwarden

De voetganger is een ondergewaardeerde verkeersdeelnemer, die veel meer aandacht verdient. Wij willen binnen onze gemeente de positie van de voetganger verbeteren door het delen van kennis en ervaringen.

Onderwijs en educatie is wat ons betreft de sleutel tot verandering. Vergelijkbaar met de fietspadenplannen is onze ambitie om de aandacht voor en kennis over de voetganger zowel in de eigen organisatie als in het curriculum van het regionale hoger onderwijs in de regio te integreren. We streven hierbij naar een structurele verbinding tussen onderzoek en onderwijs en praktijkgerichte vraagstukken en opgaven voor de voetganger. Hiervoor werken we onder andere samen metĀ  NHL Stenden & Van Hall Larenstein en kenniscentrum Shared Space.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Jos van Langen
Stedenbouwkundige
e-mail   |   website