Gezond Natuur Wandelen

Gezond natuur wandelen doet mee aan Ruimte voor Lopen om samen en met behulp van het netwerk van Ruimte voor Lopen bij te dragen aan een gezonde leefomgeving, de gezondheid en het welbevinden van juist hen die dit het meeste nodig hebben.

Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom organiseert Gezond Natuur Wandelen wekelijkse wandelingen in het groen als voorbeeld van een combinatie waarin de domeinen gezondheid, welzijn, bewegen, sociale verbinding/cohesie, natuur in de bebouwing én de buiten omgeving én de recreatieve wandelsport worden verbonden. 

“Het is onze ambitie Gezond Natuur Wandelen in heel Nederland uit te rollen. Door mee te doen met Ruimte voor Lopen wordt het netwerk uitgebreid waardoor we breder, met meer energie en synergie aan een gezond wandel klimaat kunnen werken”.  

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Mariëlle de Jong
Projectleider
e-mail   |   website

Tjisse Brookman
Adviseur in natuur en gezondheid
e-mail   |   website