BUas

BUas is een landelijk bekend kennis- en opleidingsinstituut, dat toekomstige planners (in domein RO, urban design en mobiliteit) aflevert. We willen dat de door ons opgeleide planners lopen als vanzelfsprekende modaliteit, activiteit en levensstijl respecteren, waarderen en meenemen in hun plannen.

BUas zet zich in samenwerking met andere partners van het platform in om:

  1. Kennis over lopen te ontwikkelen voor studenten, organisaties en professionals (kennismodule, onderzoek, lectoraat)
  2. Kennis over lopen voor die doelgroepen te vergroten (opleiding)
  3. Kennis over lopen voor die doelgroepen te ontsluiten
  4. Kennis over lopen voor genoemde doelgroepen te verbinden en uitwisseling organiseren tussen beide doelgroepen (bv met FreshBrains)

Voor alle punten geldt dat ingezet wordt op nationale én internationale focus (leren van buitenland: die vaak in loopbeleid verder zijn). Dat sluit direct aan op de ontwikkeling dat BUas meer en meer internationale studenten trekt met de opleiding International Spatial Development (ISD).

Soort organisatie

Onderwijsinstelling

Contact

Ineke Spapé
Directeur en em. professor bij SOAB
e-mail   |   website