VeiligheidNL

VeiligheidNL doet mee aan Ruimte voor Lopen om voetgangersveiligheid breder te agenderen. Voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Door samenwerking met andere partners binnen Ruimte voor Lopen aan te gaan willen we hier iets aan doen.

VeiligheidNL heeft als doel om letsel bij voetgangers te voorkomen als gevolg van verkeersongevallen en vallen op straat. Door meer aandacht voor- en meer onderzoek naar voetgangersveiligheid te bekrachtigen en ondersteunen. Dit moet leiden tot effectieve maatregelen, zowel op het gebied van infrastructuur als (gedrags)interventies. 

Contact

Jacinta Peerlkamp
e-mail   |   website