VeiligheidNL

Voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Door samenwerking met andere partners binnen Ruimte voor Lopen aan te gaan willen we voetgangersveiligheid breder agenderen.

VeiligheiNL verwacht bij te dragen aan een van de hoofdambities van het bureau Ruimte voor Lopen;
II De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen door het voorkomen van letsel bij voetgangers als gevolg van verkeersongevallen en vallen op straat. Door meer aandacht voor en meer onderzoek naar voetgangersveiligheid. Dit moet leiden tot effectieve maatregelen zowel op het gebied van infrastructuur als (gedrags)interventies. 

Soort organisatie

Kennisinstelling

Contact

Branko Olij
Onderzoeker
e-mail   |   website