Gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft als middelgrote stad de ambitie om groen, gezond en aantrekkelijk te zijn. Hierin dient de omgeving beweegvriendelijk en toegankelijk te zijn voor iedereen.

Als partner van het platform verwacht Harderwijk inspiratie, uitwisseling van kennis en ervaringen om lopen meer vanzelfsprekend en integraal uitgangspunt te laten zijn van beleid, ontwerp en beheer.

Projecten waar de gemeente aan werkt zijn:

  • Ontwikkeling looproute “Challenge Boulevard”, tussen station en centrum, via onderwijs en zorg
  • Herzien notitie toegankelijkheid openbare buitenruimte
  • Recreatieve wandelroutes en ‘beweegroutes’
  • Beleidsvisie Toegankelijkheid Openbare buitenruimte

Soort organisatie

Overheid

Contact

Jan Langevoord
Adviseur Verkeer en Vervoer
e-mail   |   website

Koert-Jan de Groote
Adviseur Mobiliteit en Parkeren
e-mail