Staatsbosbeheer

Het bestendigen en vergroten van mogelijkheden om te wandelen is één van de kerndoelen van Staatsbosbeheer. Met ons programma Groene metropool streven we er naar onze gebieden structureel in te bedden in een groen wandel-fiets-natuurnetwerk.

We brengen expertise mee. En we beheren gebieden nabij dorpen en steden. Vanuit die inbreng kunnen en willen we bijdragen aan alle ambities van Ruimte voor Lopen. Uiteraard ligt ons zwaartepunt buiten de bebouwde kom.

“Door aangesloten te zijn bij Ruimte van Lopen hopen wij goede groene netwerken te krijgen”. Staatsbosbeheer geeft aan dat samenwerking en een breed scala aan partners hierbij essentieel is. Zowel wat betreft de fysieke kant, namelijk inrichting en beheer van de ruimte, als voor het organiseren van participatie en het daadwerkelijke gebruik van de ruimte. 

Soort organisatie

Overheid

Contact

Caroline Porsius
Programmamanager Groene Metropool
e-mail   |   website

Eveliene Jansen
Productmanager Wandelen en Fietsen
e-mail   |   website