Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer doet mee aan Ruimte voor Lopen omdat ze ernaar streven de gebieden die ze beheren beter te laten aansluiten op groene gebieden binnen de stad. Daarom zoeken ze naar het realiseren van groene netwerken die alle groene gebieden verbinden. Deze netwerken bieden een goede basis voor wandelaar en natuur.

“Door aangesloten te zijn bij Ruimte van Lopen hopen wij goede groene netwerken te krijgen”. Staatsbosbeheer geeft aan dat samenwerking en een breed scala aan partners hierbij essentieel is. Zowel wat betreft de fysieke kant, namelijk inrichting en beheer van de ruimte, als voor het organiseren van participatie en het daadwerkelijke gebruik van de ruimte. 

Contact

Harry Boeschoten
e-mail   |   website

Gert Wit
e-mail   |   website