Kenniscentrum Shared Space

Kenniscentrum Shared Space draagt met onderzoek en kennisoverdracht bij aan de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Hierin wordt de positie van de voetganger een steeds belangrijker onderwerp van aandacht en onderzoek.

Wij verwachten met de aansluiting van het Kenniscentrum Shared Space bij Ruimte voor lopen nog beter kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten met elkaar te delen en de wederzijdse netwerken met elkaar te verbinden.

Kenniscentrum Shared Space is een belangrijke partner voor de provincie Fryslân en de Friese gemeenten. In dit kader wordt intensief samengewerkt in projecten en onderzoek. Tevens zal kenniscentrum Shared Space een kennisrol spelen voor de Friese overheden binnen hun (ambtelijk) voorgenomen deelname aan de City Deal.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Sjoerd Nota
Docent en onderzoeker Verkeer & openbare ruimte
e-mail   |   website