Kenniscentrum Shared Space

Kenniscentrum Shared Space draagt met onderzoek en kennisoverdracht bij aan de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Hierin wordt de positie van de voetganger een steeds belangrijker onderwerp van aandacht en onderzoek.

Wij verwachten met de aansluiting van het Kenniscentrum Shared Space bij Ruimte voor lopen nog beter kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten met elkaar te delen en de wederzijdse netwerken met elkaar te verbinden.

Kenniscentrum Shared Space is een belangrijke partner voor de provincie Fryslân en de Friese gemeenten. In dit kader wordt intensief samengewerkt in projecten en onderzoek. Tevens zal kenniscentrum Shared Space een kennisrol spelen voor de Friese overheden binnen hun (ambtelijk) voorgenomen deelname aan de City Deal.

Onderwijs en educatie is wat ons betreft de sleutel tot verandering. Een gezamenlijke ambitie is om de aandacht voor en kennis over de voetganger zowel in gemeentelijke organisaties als in het curriculum van het regionale hoger onderwijs in de regio te integreren. We streven hierbij naar een structurele verbinding tussen onderzoek en onderwijs en praktijkgerichte vraagstukken en opgaven voor de voetganger. Hiervoor werken we onder andere samen met onder andere de gemeente Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein.

Via de gemeente Leeuwarden zal hiertoe een nader voorstel binnen het programma Ruimte voor lopen worden uitgewerkt.

Soort organisatie

Kennisinstelling

Contact

Sjoerd Nota
Adviseur, docent en onderzoeker Verkeer & openbare ruimte
e-mail   |   website