RondOm Lopen Groep

Voor de RondOm Lopen Groep is lopen niet alleen een fysieke activiteit, maar ook de vrijheid waarmee mensen volop kunnen genieten van het leven, kunnen werken en sporten. Kortom, kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij ons graag in om meer ruimte te creëren voor lopen.

De RondOm Lopen Groep zet haar grote zorgnetwerk in om meer bekendheid aan het masterplan te geven en zet zich in om zoveel mogelijk mensen, zo lang mogelijk goed te laten lopen.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Ellen Nuijten
e-mail   |   website