Contact

Het platform Ruimte voor Lopen verbindt aangesloten partnerorganisaties. Contactgegevens van onze partners vindt u hier.

Het platform kent een bureau en een bestuur en heeft enkele ambassadeurs. Het centrale mailadres is: info@ruimtevoorlopen.nl

Bureau

Drie bureauleden geven uitvoering aan het jaarprogramma van het platform. De bureauleden hebben ieder een aandachtsveld en zijn naast hun werkzaamheden voor het platform ook binnen hun eigen organisatie belast met taken die een relatie hebben met lopen. De bureaumedewerkers zijn ook rechtstreeks te bereiken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

  • Arnold Gerritsen, onafhankelijk voorzitter, voormalig burgemeester Zutphen
  • Arlette van Gilst, Ministerie van IenW, manager Actieve Mobiliteit
  • Birgit Loos, RIVM, hoofd Centrum Voeding, Preventie en Zorg
  • Ankie van Dijk, Wandelnet, directeur
  • Jasper Hoogeland, Provincie Utrecht, Concernmanager Mobiliteit

Ambassadeurs

Het platform kent twee ambassadeurs:

  • Albertine van Vliet-Kuiper, o.a. voormalig burgemeester Amersfoort en dijkgraaf
  • Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving