Contact

Het platform Ruimte voor Lopen verbindt aangesloten partnerorganisaties. Contactgegevens van onze partners vindt u hier.

Het platform kent een bureau en een bestuur en heeft enkele ambassadeurs. Het centrale mailadres is: info@ruimtevoorlopen.nl

Bureau

Drie bureauleden geven uitvoering aan het jaarprogramma van het platform. De bureauleden hebben ieder een aandachtsveld en zijn naast hun werkzaamheden voor het platform ook binnen hun eigen organisatie belast met taken die een relatie hebben met lopen. De bureaumedewerkers zijn ook rechtstreeks te bereiken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

  • Floor Vermeulen, onafhankelijk voorzitter, burgemeester Wageningen
  • Arlette van Gilst, Ministerie van IenW, manager Actieve Mobiliteit
  • René van der Ent, RIVM, hoofd Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
  • Ankie van Dijk, Wandelnet, directeur
  • Jasper Hoogeland, Provincie Utrecht, Concernmanager Mobiliteit

Ambassadeur van het platform

Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving