Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen doet mee aan Ruimte voor Lopen omdat ze het verzamelen en delen van kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen belangrijk vinden. Op dit platform is daar ruimte voor. Het kenniscentrum maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals.

Kenniscentrum Sport & Bewegen gelooft dat wanneer kennis uit verschillende sectoren gedeeld wordt, deze sectoren elkaar versterken. ”Door samenwerking krijgt het onderwerp Beweegvriendelijke Omgeving aandacht vanuit verschillende sectoren en wordt het belang voor verschillende stakeholders zichtbaar”. 

Projecten: 

  • Aantrekkelijkheid looproutes (CROW)
  • Acceptabele loopafstanden
  • Beweegvriendelijke openbare ruimtes
  • Kenniscafe

Contact

Jeroen Hoyng
e-mail   |   website

website