Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland omarmt lopen als belangrijke schakel in onze mobiliteit als onderdeel van ons beleid om het aandeel van de actieve vervoermiddelen (lopen en fietsen) in de mobiliteit te laten groeien. (zie onze Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027)

De Provincie Noord-Holland kan  aan alle drie de ambities een bijdrage leveren;

  • Wij hebben in ons beleid de ambities om lopen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn verankerd in de Actieagenda Actieve Mobiliteit; in de komende jaren gaat de provincie haar beleid voor lopen nog wat verder uitwerken.
  • In onze projecten zullen we meer aandacht gaan geven aan loopvoorzieningen, aan de verkeersveiligheid van voetgangers en wij dragen deze visie ook uit naar gemeenten via samenwerking en in onze subsidie (voorwaarden) – Wij stimuleren lopen als onderdeel van de stimuleringsacties uit onze actieagenda en behouden en versterken ons wandelaanbod voor toerisme en recreatie.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Jan-Albert de Leur
Beleidsadviseur Actieve Mobiliteit
e-mail   |   website