Gemeente Eindhoven

Eindhoven wil de kracht van lopen beter benutten omdat het aanspoort tot ontmoeting, interactie en ontdekking. Het maakt de stad gezond en vitaal en stimuleert energie in jezelf naar boven te halen.

Als partner van het platform verwacht Eindhoven kennis- en ervaringen uit te kunnen wisselen en mogelijke samenwerking te realiseren op projecten, om lopen meer vanzelfsprekend en integraal uitgangspunt te laten zijn van beleid, ontwerp en beheer. In onze in de toekomst meer verdichte stedelijke omgeving wordt lopen immers alleen maar belangrijker.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Erik van Hal
Stadsverkeers- en vervoersplanner
e-mail   |   website