VoetgangersVereniging Nederland

De VoetgangersVereniging Nederland is van en voor iedereen: lopen doen we allemaal, elke dag. Of het nu het rondje om is, of van fiets of auto naar de winkel, of die grote voettocht, altijd weer komen we letterlijk op onze voeten uit. De VoetgangersVereniging Nederland is voor het teruggeven van de openbare ruimte aan de voetganger en het spelende kind. We “Verenigingen” voetgangers in heel Nederland

Via regiovertegenwoordigers wisselt de Voetgangersvereniging kennis uit en bewerkstelligt voetgangersvriendelijk mobiliteitsbeleid. Dit alles vanuit het motto: veilig, vrolijk en vlug lopen. Zij doet dit door middel van actieve regionale en landelijke beleidsbeïnvloeding en het bieden van inspiratie zoals ‘Het Leuke Lopen in R’dam’.

Bijdrage aan Ruimte voor Lopen

  • Internationaal: contacten met Jim Walker van Walk21 en met Living Streets en bezig met o.m. met het Franse 60 Millions de Piétons. Aangehaakt bij Bloomsberg Citylab (NewYork) die regelmatig workshops organiseert over stedenbouwkundige ontwikkelingen met een goed oog voor de voetganger.
  • Op de website wordt kennis gebundeld over de relatie tussen lopen en tal van andere issues zoals om gezondheid. Daar verzamelen ze naast de gemeentelijke beleidsplannen ook alle inspraakreacties vanuit de vereniging. Veel tekst is herbruikbaar voor andere gemeenten.
  • Bijzondere aandacht is er voor de internationale stedenbouwkundige ontwikkelconcepten zoals ‘De compacte stad” en het in Parijs actuele concept van “15 minute cité.
  • Met een groot aantal spelers op het terrein van voetgangersbeleid zijn contacten gelegd en al de eerste stappen voor samenwerking gezet.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Wilma de Buck
e-mail   |   website

Peter Wouterse
Strategisch adviseur
e-mail