JOGG

JOGG wil dat alle kinderen gezond opgroeien en stelt zich ten doel om de leefomgeving waar kinderen veel komen gezonder te maken. We richten ons op thuis, de school & opvang, de buurt, de sport, de vrije tijd, het werk en de online media. Het doel is dat deze omgevingen verleiden tot consumptie van gezonde voeding, tot meer bewegen en voldoende slaap.

Om dit te bereiken biedt JOGG aan gemeenten een wijkgerichte aanpak om de omgeving waar kinderen leven gezonder te maken. Lokale JOGG-teams creëren een netwerk van bestuurders, professionals, ondernemers, wijkbewoners, ouders én kinderen. Samen gaan zij aan de slag met bijvoorbeeld gezonder voedingsaanbod in school- en sportkantines en veilige loop, speel- en beweegroutes in de wijk. Daarnaast heeft de aanpak oog voor zorg voor het individuele kind met overgewicht of obesitas.

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Koos Leeuw
Programmamanager Buurt
e-mail   |   website

Marjolein Bolhuis-Eijsvogel
Manager Gezonde Omgeving & Publiek- Private Samenwerking
e-mail   |   website

Marjon Bachra
Directeur-Bestuurder
e-mail