College van Rijksadviseurs

Stedelijke ontwikkeling gericht op de voetganger is een belangrijk middel in de transitie naar duurzame, gezonde, aantrekkelijke en rechtvaardige steden.

Het Collega van Rijksadviseurs draagt bij aan ruimte voor lopen als vanzelfsprekend en integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid door inspiratie en kennisdeling.

Bijdrage

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. In 2020 publiceerde het CRa 'Naar een gezonde stad te voet'; een ontwerpend onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn om lopen in stedelijke gebieden aantrekkelijker te maken.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Mike Emmerik
Adviseur Verstedelijking en Mobiliteit
e-mail   |   website