College van Rijksadviseurs

Bijdrage

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. In 2020 publiceerde het CRa 'Naar een gezonde stad te voet'; een ontwerpend onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn om lopen in stedelijke gebieden aantrekkelijker te maken.

Soort organisatie

Kennisinstelling

Contact

Mike van Emmerik
Projectleider
e-mail   |   website