Provincie Groningen

De provincie sluit zich aan bij Ruimte voor Lopen omdat er in onze organisatie actief aan beleid voor voetgangers gewerkt wordt. De informatie-uitwisseling die dit platform faciliteert is voor ons dan ook van grote waarde.

De loopambitie van de provincie Groningen sluit grotendeels aan op de ambities van Ruimte voor Lopen. In ons beleid ligt de focus op het integraal werken aan de loopinfrastructuur en het stimuleren van lopen op functioneel en recreatief gebied.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Laura Hagedoorn
Beleidsmedewerker verkeersveiligheid en actieve mobiliteit
e-mail   |   website