Zuid Holland Bereikbaar

ZHB ondersteunt de mobiliteitstransitie in Zuid-Holland. Eén van de doelen is mensen motiveren om duurzame mobiliteitskeuzen te maken, waar lopen de eerste voorkeur in stedelijk gebied heeft.

ZHB zet in op alternatieven voor vanzelfsprekend autogebruik. Via werkgevers- bewoners- en bezoekersbenaderingen verleiden we mensen om o.a. te lopen. We kunnen onze kennis en ervaring uit onze projecten delen.

Met name kennisuitwisseling en actief promoten van lopen als mogelijke oplossing bij hinder van infrastructuurprojecten; stimuleren multi-modale ketenreizen met lopen als voor- en natransport.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Monique Monster (tijdelijk contactpersoon)
Portefeuillehouder Mobiliteitsmanagement
e-mail   |   website