Gemeente Groningen

Als gemeente Groningen maken we meer ruimte voor lopen om daarmee op diverse vlakken de leef kwaliteit voor onze bewoners te vergroten.

Door aan te sluiten bij Ruimte voor Lopen verbinden we ons met een krachtig kennisnetwerk waarin wij kennis kunnen ophalen, en kennis en opgedane ervaringen delen.

Binnen Ruimte voor Lopen willen we ons inzetten op kennisontwikkeling, het ontwikkelen van nieuwe manieren om straten in te richten en het vergroten van de aandacht voor de wandelaar.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Femke Niekerk
Beleidsadviseur Mobiliteit
e-mail   |   website