NS

Veel van onze reizigers lopen van en naar het station. Aantrekkelijke looproutes – en bestemmingen in de nabijheid van het station zijn cruciaal om Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Lopen / actieve mobiliteit is gezond en draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen

Als partner van Ruimte voor lopen willen we laten zien dat actieve mobiliteit voor NS ook heel belangrijk is. En dat het past bij het reizen met het OV. NS wil hiervoor aandacht genereren in beleid van gemeenten / provincies / Rijk.

NS promoot lopen via 48 NS-Wandelingen en door haar partnerschap van de Wandel naar je werk-dag.

Contact

Remco Dijkmans (manager Service development)
e-mail   |   website

Nanette Verhallen (communicatieadviseur)
e-mail   |   website