MENSenSTRAAT

MENSenSTRAAT doet mee aan Ruimte voor Lopen om aan de hand van samenwerkingen tot verbetering te komen met betrekking tot lopen.

“Het gaat bij ons niet om de eigen organisatie. Het doel kan beter samen bereikt worden”. Binnen het brede kader van het platform ligt de focus van MENSenSTRAAT op de belangenbehartiging voor het gewone lopen dichtbij huis, van de leeftijd 1 tot 101. “Voor veilige en uitnodigende straten, voor gezonde mobiliteit van mensen”. 

Logo MENSenSTRAAT

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Janneke Zomervrucht
Verblijfskundige / Expert inclusieve zelfstandige mobiliteit
e-mail   |   website