MENSenSTRAAT

Door het partnerschap met Ruimte voor Lopen kan (extra) stem worden gegeven aan onze ambitie om de positie van de voetganger, lopen en verblijven in de openbare ruimte te verbeteren. Wij verwachten bij te dragen middels kennis en inzichten, m.n. wat betreft deels verborgen aspecten van lopen, voetgangers en kwetsbare groepen;

– onderdrukte mobiliteit
– advisering voetgangersbeleid
– aangeven van samenhang
– stem geven aan utilitair lopen en verblijven in de openbare ruimte, m.n. van mensen die geen andere keuze hebben dan lopen.

Wij kunnen een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling door zaken aan te dragen en te ondersteunen (agendasetting), kennis te delen met betrekking tot de positie van voetgangers en gegevens daarover, strategie aangeven voor structurele aanpak van voetgangersproblemen, en ondersteuning in vakmanschap op ons domein.

Binnen het brede kader van het platform ligt de focus van MENSenSTRAAT op de belangenbehartiging voor het gewone lopen dichtbij huis, van de leeftijd 1 tot 101. “Voor veilige en uitnodigende straten, voor gezonde mobiliteit van mensen”. 

Logo MENSenSTRAAT

Soort organisatie

Maatschappelijk organisatie

Contact

Rob Methorst
Secretaris van MENSenSTRAAT en (emeritus) onderzoeker en adviseur voetgangersbeleid
e-mail   |   website