Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Veel gemeenten zetten in op lopen als duurzame en actieve vorm van mobiliteit. In dat kader deelt de VNG de ambities van de agenda Ruimte voor Lopen. Door deel te nemen aan het platform en door kennis te delen kan de VNG de inzet van gemeenten op lopen ondersteunen, kennis delen en knelpunten aankaarten.

VNG sluit ambtelijk aan bij partnerbijeenkomsten, wisselt informatie uit en kan interessante zaken voor haar gemeentelijke achterban delen (o.a. via communicatiekanalen website, forum, nieuwsbrief).

De rol van de VNG bij Ruimte voor Lopen is tweeledig:

  • Belangenbehartiging & lobby: Belangen (knelpunten) van gemeenten voor het voetlicht brengen bij het Rijk en Tweede Kamer.
  • Kennisdeling: Gemeenten op de hoogte houden van (beleids)ontwikkelingen bij medeoverheden.

Soort organisatie

Overheid

Contact

Robert Smits
Beleidsadviseur Leefomgeving (mobiliteit)
e-mail   |   website

website