De award voor beste loopinitiatief van Nederland 2023

Sinds 2020 wordt de LoopAward jaarlijks uitgereikt voor de beste loopinitiatieven in Nederland. Winnaars van de LoopAward zijn De dementievriendelijke route – de Oost (2022) en Met Walking4School loopt het beter (2022), StationsOmmetjes van NS (2021) en het Rondje Stadionpark van Gemeente Rotterdam (2021), en het Leidse Singelpark, gemeente Leiden (2020).

Platform Ruimte voor Lopen reikte de LoopAward uit aan een Nederlands initiatief dat bijdraagt aan meer ruimte voor lopen (in het hoofd, in beleid en buiten).

Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 3 oktober in Amsterdam zal de jury de uiteindelijke winnaar van de LoopAward bekend maken. Tot en met 31 augustus kunnen initiatieven worden aangemeld. Op 25 september maakt de jury van Ruimte voor Lopen de genomineerden bekend.

Platform Ruimte voor Lopen reikt de LoopAward uit aan een Nederlands initiatief dat bijdraagt aan meer ruimte voor lopen (in het hoofd, in beleid en buiten).

We belonen, net als vorig jaar, TWEE initiatieven die bijdragen aan meer ruimte voor lopen in Nederland. Een award word uitgereikt aan de organisatie die het meeste heeft bijgedragen aan meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving. De tweede award gaat naar het meest aansprekende maatschappelijke initiatief dat ervoor heeft gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen.

Beoordelingscriteria

We vragen de deelnemers bij de inzendingen een aantal dingen te beschrijven en te voldoen aan een aantal criteria. Met de LoopAward willen we zoveel mogelijk initiatieven die bijdragen aan de drie ambities van Ruimte voor Lopen naar voren halen en belonen:

Inzendingen dragen bij aan een (of meer) ambities van Ruimte voor Lopen:

1 Lopen wordt gestimuleerd
Bijvoorbeeld: communicatieprojecten/campagnes of kennisprojecten

2 De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Bijvoorbeeld: Innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep

3 Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Bijvoorbeeld: Ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij het STOP-principe (Stappen-Trappen-OV-Privaatvervoer) is gehanteerd

Nominaties 

Een vakjury gaat zich buigen over alle initiatieven. Juryleden zijn: Karen van Ruiten (Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid), Bruno Bruins (voormalige wethouder Verkeer en -minister voor Medische Zorg & Sport en nu adviseur voor de Raad van State) en Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving). Bij hun beoordeling kijken ze naar originaliteit, actualiteit en in hoeverre het initiatief een inspirerend voorbeeld is voor anderen.

Inzenden

Inzendingen kunnen via onderstaand formulier worden gedaan. Beschrijf in uw document kort wat het initiatief behelst (samenvatting), wat het teweeg heeft gebracht, hoe het bijdraagt aan een (of meer) doelstellingen van Ruimte voor Lopen en wat andere initiatieven ervan kunnen leren.

Inzendingen

Geen inzendingen gevonden