WorkWalk

Hoe stimuleer je beweging bij werknemers zonder werkonderbreking? Met WorkWalk! TU/e heeft, op basis van eigen onderzoek, vier wandelroutes met vaste tijden ontwikkeld die eenvoudig te plannen en boeken zijn. De routes zijn te koppelen en daarmee kun je precies de lengte van je vergadering plannen. Je spreekt af bij één van de zeven meetingpoints op de campus en volgt de bewegwijzering van de door jouw gekozen route. Zo kunnen studenten, medewerkers en bezoekers van de TU/e een wandeling in de frisse buitenlucht combineren met een vergadering.

www.tue.nl/workwalk

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Regelmatige beweging is cruciaal voor fysieke en mentale gezondheid. Veel mensen aan de TU/e bewegen onvoldoende en ervaren hoge werkdruk en stress. WorkWalk stimuleert laagdrempelige beweging, zonder inbreuk te doen op productiviteit. Het bevordert andere conversaties en sociale cohesie, én met WorkWalk wordt de prachtige groene campus op een andere manier beleefd. Het succes van de WorkWalk heeft andere campussen, zoals UvT, Hightech Campus en Fontys, geïnspireerd om ook aan de slag te gaan met het WorkWalk concept. https://rb.gy/5f4fh (link naar artikel Cursor)

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending