Initiatiefvoorstel Trage Paden Provincie Utrecht

Op 11 mei 2022 heeft Provinciale Staten Utrecht unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel Trage Paden. Dit voorstel omvat de opdracht aan Gedeputeerde Staten in overleg met gemeenten en grondeigenaren om alle jaag- en kerkpaden in de Provincie Utrecht te inventariseren, te onderhouden en te behouden voor toekomstige generaties. Tot nu toe was voor Trage Paden geen aandacht in het beleid van de Provincie. Dat is wel noodzakelijk omdat ze dreigen te verdwijnen door nieuwbouw en ruilverkaveling. Trage Paden zijn belangrijk cultuur historisch erfgoed.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Met het aannemen van het initiatiefvoorstel heeft de Provincie Utrecht op 4 november 2022 een werkconferentie in het Provinciehuis georganiseerd. Hier was een groot aantal partijen bij aanwezig zoals bestuurders vanuit gemeenten, vertegenwoordigers van politieke partijen, Wandelnet, TeVoet, Routebureau, grondeigenaren en vele particulieren. Door het aannemen van het initiatiefvoorstel heeft er een inventarisatie plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in het in kaart brengen van 100 km nieuw wandelpad (twintig nieuwe kerkpaden, achttien nieuwe jaagpaden en zestien overige nieuwe paden).

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving

Download de inzending