De Groene Lopers van de Utrechtse Zusterparken

Initiatief van: Martine Sluijs
Wat als we samen een groot park zijn? Het zusterparknetwerk is een “grassroots” organisatie uit Utrecht en bestaat uit mensen die hun eigen directe woonomgeving vergroenen, én proberen groene lopers uit te gooien naar het volgende zusterpark helemaal tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Groots denken en praktisch en haalbaar handelen. De parkmakers van de zusterparken zijn stadse, enigszins eigenwijze happy activists. Ze maken STEPPINGSTONES en vormen de lopers voor mens en natuur. Dit draagt bij aan gezondheid (groene wandelroutes) biodiversiteit en klimaatdoelen.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
De Zusterparken-aanpak heeft een groot en breed netwerk aan inwoners opgeleverd van mensen die op hun eigen manier en binnen hun mogelijkheden proberen hun leefomgeving gezond en sociaal te houden of te verbeteren. Zusterparken zoeken de samenwerking op met overheden en bedrijven. Met tastbaar resultaat buiten - in de vorm van vergroening van stenige straten en pleinen, wandelroutes en toenadering van gemeentelijk en provinciaal beleid. Eens per jaar vindt de parkmakersparade plaats waarin ze leren en elkaar voeden. In 2023 staat de parkmakersparade volledig in het teken van GROENE LOPERS.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving

Download de inzending