Handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijk loop- en wandelnetwerk’

Tijdens mijn studie ‘Ruimtelijke ontwikkeling – Mobiliteit’ had ik alles geleerd over netwerken voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets. Wat ontbrak? Een netwerk voor de voetganger. Voor mijn afstuderen heb ik een onderzoek gedaan naar de behoeften en wensen van voetgangers in de openbare ruimte en hoe dit samenkomt in een netwerk in de openbare ruimte. Het resultaat is een gratis handboek voor iedereen om te komen tot een stedelijk loop- en wandelnetwerk die rekening houdt met de verschillende wensen en behoeften in de openbare ruimte. Samen met Goudappel is het handboek geüpdatet in 2023.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Het initiatief heeft ervoor meegeholpen dat diverse steden aan een stedelijk loop- en wandelnetwerk gaan werken, bijvoorbeeld Amersfoort en Arnhem. Met als grootste effect dat op (langere) termijn de openbare ruimte prettig is om te belopen voor iedereen, inclusief de mensen die minder goed te been zijn. De impact van het handboek is niet 1-op-1 te meten, maar sinds het handboek uitgebracht is zijn er in tientallen loop- en wandelnetwerken opgenomen in mobiliteitsvisies van gemeenten door het hele land. Met als effect meer bewustwording en uiteindelijk betere infrastructuur.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving

Download de inzending