Move with

Samen met Walk in the parQ, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Leiden, gemeente Westland, gemeente Den Haag , ouderenfonds en Pieter van Foreest kijken we hoe we looproutes voor ouderen zo goed mogelijk in kunnen zetten in de wijk of in een ziekenhuis/verpleeginstelling om vitaliteit te bevorderen en ontmoeting te stimuleren. Dit doen we met de mensen om wie het gaat, ouderen voorop, maar ook verpleegkundigen, buurtsportcoaches en fysiotherapeuten. We kijken naar gebruiksvriendelijkheid en nemen domeinoverstijgende beslissingen met zorgmedewerkers maar bv ook mensen vanuit gemeentebeheer.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Het initiatief is begonnen in de gemeente Westland vanuit het sportakkoord waardoor budget vrij kwam om een looproute in te zetten bij verpleeghuis de Kreek. Hier is al vanaf het begin samen gedacht met de verschillende partners over gezamelijk gebuik. Vanuit Walk in the parQ werd meegedacht over de gebruiksvriendelijkheid zodat er al meteen variatie ontstond in aanbieding via bv palen of stickers en vanuit de fysiotherapie wordt bv meegedacht over de oefeningen. Inmiddels wordt de route op steeds meer plekken ingezet maar het is een lerend initiatief.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving