WandelBeweegFit

WandelBeweegFit (60+) is opgezet in samenwerking met Fysiotherapie Leusden. Fysiotherapeuten konden mensen met een beperking, zoals COPD, kunstheup, hart- en vaatziekten niet doorverwijzen naar een reguliere wandelgroep omdat deze groepen te lang wandelen en meer achtergrondkennis nodig is. Het concept waarbij er +/-20 minuten gewandeld wordt (wat haalbaar is) met daarna oefeningen voor hele lichaam en spelvormen i.c.m. training en gesprekken met inhoud na afloop, blijken een gouden formule voor positieve gezondheid. We maken gebruik van volleybalnet of speeltoestel in buitenruimte.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Een positief effect op 60+ers met een m.n. fysieke beperking door uit te gaan van hun mogelijkheden i.c.m. ingaan op de behoefte van een goed gesprek (cognitie) Er is een hechte groep ontstaan met groepsapp. Verbetering van conditie en zelfs vermindering van medicatie. Er zijn vriendschappen ontstaan. 3 deelnemers met NAH (lotgenoten) gaan nu ook biljarten. 2 deelnemers nodigen de groep uit voor een tuinfeest. Een deelnemer met NAH heeft meegewerkt aan een webinar als ambassadeur. Mensen voelen zich veilig, geaccepteerd en doen mee. Ze staan gelukkiger in het leven. Mooi voorbeeld van samenwerking met zorg (huisartsen en fysiotherapeuten).

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending