KWIEK beweegroute

Een vitale en veerkrachtige samenleving is in ieders belang. KWIEK draagt hieraan bij door (altijd in co-creatie met lokale initiatiefnemers) beweegroutes in de buitenruimte te realiseren voor kwetsbare doelgroepen. Bestaand straatmeubilair wordt ingezet voor diverse oefeningen die de dagelijkse mobiliteit en autonomie van, met name seniore, deelnemers ondersteunen. Samen op pad versterkt de band tussen buurtgenoten.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Inmiddels zo'n 80 beweegroutes in NL (en daarbuiten) verder heeft KWIEK in vele buurten en wijken mensen laagdrempelig aangespoord om, vooral samen, een rondje door de wijk te lopen, onderweg specifieke spieren extra te trainen en daarmee de algehele vitaliteit en sociale cohesie te versterken. Ook het punt van toegankelijkheid leidde, dankzij het initiatief en de betrokken gemeente, regelmatig (middels bijv. extra afritjes en / of bankjes) tot extra 'bewustzijn' en verbeteringen aan de openbare ruimte.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending