De Groene Overschiese

De Groene Overschiese is een kaart met korte en lange routes door de Rotterdamse wijk Overschie. Je kunt rondjes lopen langs verschillende bezienswaardigheden en voorzieningen in de wijk van 2 tot 8 kilometer of een fietsroute volgen van ongeveer 20 kilometer. Het is een pilotproject om te onderzoeken hoe lopen en fietsen kan bijdragen aan gezondheid en welzijn in de wijk.
De pilot is door de gemeente uitgevoerd samen met én in de wijk. Betrokken waren onder andere wijkvoorzieningen zoals huisarts en maatschappelijk werk, het museum, de volkstuinvereningingen en de Fietsersbond.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Het heeft te weeg gebracht dat verschillende initiatieven in de wijk elkaar hebben gevonden: alle initiatieven op de kaart kennen elkaar nu en dragen de kaart. De welzijnsorganisatie trekt het nu verder en zorgt ervoor dat de programmering van de initiatieven op de kaart gedeeld blijft worden. Inmiddels wordt deze aanpak uitgerold over vier andere wijken: Charlois, Feijenoord, IJsselmonde en Kralingen-Crooswijk. Deze Groene en Gezonde verbindingen zijn nu onderdeel van de Rotterdamse uitwerking van het Gezond en Actief Leven akkoord en de Rotterdamse Groenagenda.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending