Beweegrondjes in de stad

Sinds 2021 hebben wij in ons speelruimteplan opgenomen dat wij in iedere wijk van Gorinchem een Beweegrondje leggen. Deze zijn geïnspireerd op de Kwiekroute, maar maken in onze stad juist bewust gebruik van de elementen die we tegen komen op de route die zoveel mogelijk door het groen gaat. Hij kan door iedereen gelopen worden, jonge gezinnen met kinderwagens (speurtocht!), fitte joggers en rollende ouderen. Je volgt de tegels met pijlen die je onderweg ook verschillende oefeningen vragen te doen.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Het brengt allerlei mensen laagdrempelig in beweging, het maakt nieuwsgierig. Verschillende zorginstellingen maken dankbaar gebruik van de herkenbare routes. Woonzorgcentrum de Schutse heeft ons toen ook benaderd om een route aan te leggen rondom hun complex. Die is vorige week geopend. De bewegingsagogen stimuleren zoveel mogelijk familieleden om dit rondje met de mensen te bewandelen. Voor deze doelgroep is het extra uitdagend; niet alleen fysiek maar ook de grijze massa in beweging brengen, wat betekend dit plaatsje en hoe zet ik dat plaatje om in een beweging die ik zelf moet maken.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving