Pauze paden (stimuleren van personeel om te lopen)

Lopen is goed voor lichaam en geest. Daar hechten we binnen Heijmans waarde aan. Met het in beeldbrengen van zogenoemende Pauze Paden willen we personeel enthousiasmeren om te lopen. Niet in de laatste plaats, omdat het stimuleren van lopen (naast fietsen) in gebiedsontwikkelingen belangrijk wordt. Immers de keuze om te lopen ipv autogebruik, begint in de woonkamer. We willen met initiatieven naar ons eigen personeel onderzoeken hoe we het lopen kunnen bevorderen.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Allereerst, bewustwording van de opbrengsten van wandelen in de pauze voor personeel. Intern krijgen we de handen op elkaar om veel meer aandacht te geven aan lopen vanuit vitaliteit, maar ook voor de relevantie van gebiedsontwikkelingen. Stapsgewijs maken we met het promoten van Pauzepaden het lopen, naar het fietsen een belangrijk onderdeel van onze visie van Makers van de Gezonde Leefomgeving. We omarmen het STOMP-principe, niet alleen in stenen maar ook in de rol die gedragsverandering speelt. Om die reden zijn we in gesprek met Wandelnet om een vriendschap te sluiten.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending