Ruimte voor lopen met het Rondje Gezond

In de nieuw te bouwen stadswijk Entree in Zoetermeer ishttp://www.entreezoetermeer.nl/rondjegezond in co-creatie een sportieve en inclusieve beweegroute voor jong en oud gerealiseerd: Rondje Gezond. De route loopt door drie wijken: Entree, Driemanspolder en Meerzicht. De beweegroute nodigt/daagt je uit op een laagdrempelige manier in de buitenlucht op een sportieve manier in beweging te komen. Je volgt de gemarkeerde stoeptegels en bordjes met beweegsuggesties op de route. Onderweg staan twee Dunea tapkranen, twee schaak-damtafels voor denksport en toestellen voor motorieke en cognitieve oefeningen voor lichaam en geest.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Naast bewegen zijn ontmoeten en verbinden kenmerkende elementen van het Rondje Gezond. Deze beweegroute is op 1 juli feestelijk geopend. De verwachting is dat het zorgt voor een verbeterde vitaliteit van gebruikers. Daarnaast draagt het bij aan een levendige openbare ruimte waarin bewoners zich betrokken voelen bij hun omgeving en waarin ontmoetingen gemakkelijker ontstaan. Juist in een omgeving waarin een grootse binnenstedelijke gebiedsontwikkeling plaatsvindt is het belangrijk om de nieuwe stadswijk Entree al tijdens de bouw ervan te verbinden met de aangrenzende buurten. Bekijk de website van Rondje Gezond: www.entreezoetermeer.nl/rondjegezond

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending