Vierseizoenen Wandelcircuit en Fit-Walk

ReumActief biedt aangepast bewegen aan een zeer kwetsbare doelgroep met ernstige fysieke problemen. Ook mensen die in een isolement dreigen te komen zijn bij ons welkom. Zo bieden we 2 x per week de mogelijkheid onder begeleiding korte afstanden te lopen. Het Vierseizoenen Wandelcircuit (3, 5, 10 en 15 km) is in het leven geroepen om, naast gezellig samen te wandelen, ook ons beweegaanbod betaalbaar te houden. Aan beide activiteiten kunnen zowel mensen met en zonder beperkingen samen wandelen. Ook mensen met een rollator/rolstoel kunnen onder begeleiding deelnemen. Samen gezond bewegen!

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
ReumActief biedt al ruim 11 jaar beweegactiviteiten, waaronder hydrotherapie en ReumaFit, aan mensen met reuma en aanverwante aandoeningen. Door ons Vierseizoenen Wandelcircuit hebben we veel naamsbekendheid gekregen en kunnen we ons aanbod op niveau houden en uitbreiden. Ruim 600 deelnemers hebben in 2022 aan ons circuit deelgenomen. Aan de wekelijkse wandelingen doen gemiddeld 25 mensen mee.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen