Lopen tussen de oren van studenten als toekomstige loopexperts

Opleiden van studenten is belangrijke sleutel voor loopvriendelijke steden. Meer gemeenten werken aan voetgangersbeleid. Maar om voetgangers een vanzelfsprekend deel te maken van stadsplanning, moeten we starten met het goed opleiden van studenten. Dat is een van de uitkomsten van de verkenning ‘Lopen in het hoger onderwijs’ onder hogescholen en universiteiten, verricht door BUas met bureau Zijaanzicht voor de Citydeal (en Platform) Ruimte voor Lopen. Conclusie? Jong geleerd is oud gedaan: zorg voor een goede basis van professionals die met passie aandacht aan dit onderwerp besteden.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Docenten bleken behoefte te hebben aan concrete tools voor hun studenten. Daarom gaan we binnen de Citydeal Ruimte voor Lopen verder met 1) het opzetten van online kennis/uitwisselingsnetwerk voor docenten 2) aanbieden van lesmodules 3) organiseren van een stage/afstudeerbank en 4) ontwikkelen van een zogeheten ‘ Learning Community Lopen’. In onderwijsland een nieuw fenomeen waarmee studenten en het werkveld samenwerken en interventies testen (‘tactical urbanism’), en de frisse blik en ideeën van studenten gebruikt worden bij plannen van steden ter verbetering van het voetgangersbeleid.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending