Resultaten Good Public Space Analysis Humankind bekend 

Good Public Space Analysis - twee vrouwen in Den Haag

Veel openbare plekken bieden ons geen mogelijkheid om te ontspannen, op te laden en te verbinden met andere mensen. Dat is de hoofdconclusie van de Good Public Space Analysis. Een analyse die Humankind voor ons deed in vier grote steden. 

Het bureau voor stedelijke verandering nam verschillende locaties in Den Haag, Groningen, Nijmegen en Rotterdam onder de loep. Van pleinen tot winkelgebieden en volksbuurten. Hoe wandelvriendelijk zijn ze? Voelen we ons prettig in de openbare ruimte? 

Hoofdconclusie Good Public Space Analysis 

Dit laatste bleek in alle vier de steden niet het geval. “Openbare plekken missen vaak de mogelijkheid om verbinden en op te laden”, lezen we in de eindconclusie van Humankind. “Factoren die voortvloeien uit onze basisbehoeften, die ons welzijn een boost geven.” Ook wees de analyse uit dat de voetganger op de meeste plekken niet voldoende ruimte krijgt. Vandaar dat Humankind een aantal aanbevelingen doet om de wandelvriendelijkheid te verbeteren:

  • Zorg voor meer groen, verbeter de kwaliteit van de omringende natuur. Dit maakt een gebied aantrekkelijker om in te wandelen. 
  • Maak het groen toegankelijker, bijvoorbeeld met wandelpaadjes. 
  • Leg de juiste infrastructuur aan. Zorg voor bankjes, speeltuinen of bijvoorbeeld een plek met sporttoestellen. 

“Zo op het eerste gezicht simpele en voor de hand liggende oplossingen, maar ze spelen allemaal naadloos in op de behoeften van de gebruikers.” 

Lees meer over het onderzoek van Humankind via: Good Public Space Analysis for walking.

Europees project ‘Active Cities’ stimuleert steden tot wandelen

De start van Active Cities vond deze maand plaats in Leeuwarden. Zij krijgen Europese subsidie om een nieuwe ‘actieve’ wijk in hun stad te bouwen. Trots presenteerde de Friese hoofdstad haar plannen vorige week op Linkedin. Hoe gaan zij daar wandelen en andere vormen van actieve mobiliteit centraal zetten? En welke Europese steden volgen hun voorbeeld in dit project? We zetten het voor je op een rijtje.

Start Active Cities in Leeuwarden

De gemeente ontvangt Europese subsidie voor de inrichting van de nog te bouwen stadswijk Spoordok. Dit is een centrale wijk naast de binnenstad, tussen station en grote verkeerswegen in. Met de subsidie wordt de wijk zo ingericht dat de bewoners meer beweging krijgen. Het ontwerp wordt gebaseerd op het STOMP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a service, Privé-auto. In Spoordok wordt lopen dus de prioriteit, gevolgd door andere vormen van actieve mobiliteit.

Betrokken partijen en financiering

Niet alleen Leeuwarden, maar 8 andere steden en kennisinstellingen nemen deel aan dit Europese samenwerkingsproject. De projectovereenkomst is te vinden op de website van de Gemeente Leeuwarden. Hierin staat welke partnerlanden (zonder namen van de steden) zijn betrokken: Zweden, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, België en Frankrijk. Leeuwarden deelt hierover op Linkedin; “De komende periode gaan wij ook bij de andere steden op bezoek, zodat wij van elkaar kunnen leren”.

Active Cities deed vorig jaar een subsidieaanvraag van ca. 5 miljoen bij Interreg North Sea Region. Deze organisatie financiert demonstratieprojecten voor landen rond de Noordzee. Elk project moet hetzelfde doel delen: het versterken van een duurzame werk- en leefomgeving. Voor Active Cities is 60% van de subsidie toegekend. Hiervan gaat een half miljoen naar Leeuwarden. De deelnemers kunnen dus aan de slag om hun steden gezonder in te richten, met als start de realisatie van Spoordok.

Foto © Spoordok

De pijlers van Active Cities

Welke pilots of projecten de steden ook bedenken, voorop staat dat het de gezondheid van de bewoners stimuleert. Hiervoor zijn drie vereisten:

  • inrichting van de publieke ruimte
  • het ontwikkelen en/of verbeteren van meer ‘mobiliteitshubs’
  • het beïnvloeden van menselijk gedrag

Een voorbeeld uit Leeuwarden zal het aanleggen van parkeerterreinen zijn, waar automobilisten kunnen overstappen op de fiets. Dit past ook in het doel van de stad om in de top drie van fietssteden te komen. We zijn benieuwd wat de andere steden bedenken.

Volg de ontwikkelingen

Wil je meer weten over Active Cities? Google kan je op het spoor brengen van een vergelijkbaar project uit 2019. Deze is opgestart door PACTE (Promoting Active Cities Throughout Europe) en focust zich op sportvoorzieningen. Via Interreg North Sea kom je bij de juiste website uit, maar deze biedt helaas nog geen informatie over het Nederlands geleide Active Cities.

In de toekomst hopen we meer nieuws te brengen over dit project.

>