20 miljoen loopactiviteiten in kaart dankzij sportapp Strava

Stravadata brengt loopactiviteiten in beeld

Een mooie ontwikkeling op het gebied van data! Sinds kort deelt Strava met partners de data die haar gebruikers genereren.  Dat zijn stratenkaarten met gegevens over het collectieve, anonieme loopgebruik van paden en wegen. Over 2022 ging het om maar liefst 800.000 lopers die tezamen 20 miljoen loopactiviteiten ondernamen.

Veel data die inzicht geven in waar mensen veel lopen. En welke paden nauwelijks belopen zijn. Ook wordt enigszins duidelijk welke straten in het donker als veilig worden ervaren. Dit laatste kun je concluderen door te kijken naar hoeveel mensen eroverheen lopen tijdens winteravonden (als het donker is). Het Nederlandse bedrijf Track-landscapes analyseerde deze loopactiviteiten nog verder. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en mede op initiatief van onze partner Wandelnet.

Data nodig voor het doorontwikkelen van loopinfrastructuur

Deze data komen goed van pas bij het verder ontwikkelen van onze loopinfrastructuur en -omgeving. We zien namelijk dat de aandacht voor wandelen en/of (hard)lopen sinds corona een hoge vlucht neemt. Om al die lopers te faciliteren is het belangrijk dat zowel de stad als het (natuur)landschap uitnodigen om er lopen op uit te gaan. Dit kun je als overheid alleen doen als je inzicht hebt in de loopbehoeften. Wat voor lopers hebben we? Waar lopen zij veel én waar juist minder? Alleen dan kun je routes op gerichte plekken aantrekkelijker maken en in balans brengen met andere belangen zoals de natuur.

Maar een grootschalig beeld van gebruik is er in Nederland nooit geweest. Tot nu. Lees het LinkedIn-artikel dat Reiling schreef over de Strava-data en hoe die te gebruiken is: Heel Holland wandelt en loopt hard, maar waar precies?

Bekijk ook ons kennisitem ‘Kansen met Strave Wandel- en Hardloopdata.

Wandelvriendelijkheid van Manchester wordt verbeterd met data-driven toolkit 

wandelvriendelijkheid van Manchester - luchtfoto van de stad

Een mooie ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk! Het land maakt werk van de wandelvriendelijkheid van Manchester, een grote stad met meer dan ½ miljoen inwoners. Een stad die te kampen heeft met een snel groeiende bevolking. En een stad die een belangrijk commercieel centrum is. Om de leefbaarheid en duurzaamheid van het stadscentrum te verbeteren, wordt het wandelnetwerk verbeterd. 

Het vertrekpunt voor het verbeteren van de wandelvriendelijkheid van Manchester is een grondige analyse van het wandelnetwerk. Welke wandelroutes zijn er momenteel? Wat kan er beter? En: welke aanpassingen in de openbare ruimte zijn daarvoor nodig? Doel is vooral om de belangrijkste bezienswaardigheden, straten en kruispunten met elkaar te verbinden via looproutes. En om ervoor te zorgen dat alle gebieden veilig en aantrekkelijk zijn, zowel gedurende de dag als in de dacht. 

Data-driven toolkit

Arup is het bedrijf dat haar vizier richt op de wandelvriendelijkheid van Manchester. Ze maak hierbij gebruik van de zogenoemde uMove-toolkit. Een nieuw, digitaal en data-driven toolkit dat helpt om voetgangersmobiliteit en zaken als stedelijke vitaliteit, productiviteit en welzijn beter te begrijpen. Hiervoor leunt ze op rijke ruimtelijke data over waar en wanneer mensen reizen. Hoe en waar ze heen gaan. 

Lees meer over het onderzoek naar de wandelvriendelijkheid van Manchester via de site van Arup

Resultaten Good Public Space Analysis Humankind bekend 

Good Public Space Analysis - twee vrouwen in Den Haag

Veel openbare plekken bieden ons geen mogelijkheid om te ontspannen, op te laden en te verbinden met andere mensen. Dat is de hoofdconclusie van de Good Public Space Analysis. Een analyse die Humankind voor ons deed in vier grote steden. 

Het bureau voor stedelijke verandering nam verschillende locaties in Den Haag, Groningen, Nijmegen en Rotterdam onder de loep. Van pleinen tot winkelgebieden en volksbuurten. Hoe wandelvriendelijk zijn ze? Voelen we ons prettig in de openbare ruimte? 

Hoofdconclusie Good Public Space Analysis 

Dit laatste bleek in alle vier de steden niet het geval. “Openbare plekken missen vaak de mogelijkheid om verbinden en op te laden”, lezen we in de eindconclusie van Humankind. “Factoren die voortvloeien uit onze basisbehoeften, die ons welzijn een boost geven.” Ook wees de analyse uit dat de voetganger op de meeste plekken niet voldoende ruimte krijgt. Vandaar dat Humankind een aantal aanbevelingen doet om de wandelvriendelijkheid te verbeteren:

  • Zorg voor meer groen, verbeter de kwaliteit van de omringende natuur. Dit maakt een gebied aantrekkelijker om in te wandelen. 
  • Maak het groen toegankelijker, bijvoorbeeld met wandelpaadjes. 
  • Leg de juiste infrastructuur aan. Zorg voor bankjes, speeltuinen of bijvoorbeeld een plek met sporttoestellen. 

“Zo op het eerste gezicht simpele en voor de hand liggende oplossingen, maar ze spelen allemaal naadloos in op de behoeften van de gebruikers.” 

Lees meer over het onderzoek van Humankind via: Good Public Space Analysis for walking.

Gezaghebbend rapport: belang wandeldata vaak niet erkend

“Wandelen bungelt te vaak nog aan de onderkant van de mobiliteitshiërarchie. Bovendien wordt het gigantische belang van wandeldata vaak niet erkend.” Dat concluderen onderzoekers in een rapport van Ramboll, een mondiaal engineering, architectuur en consultancy-bedrijf met Deense roots.

De data spreken voor zichzelf: 2/3 van de overheidsinstanties verzamelt geen wandeldata. Deze conclusie trok het bureau nadat ze verschillende databronnen onder de loep nam. Hiervoor werkte ze nauw samen met onder meer CityDeal-partners Rotterdam, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. 

5 hoofdconclusies

Een tipje van de sluier! Uit het onderzoek kwam onder andere de volgende punten:

  • Wandelen staat onderaan de mobiliteitshiërarchie en de noodzaak van wandeldata wordt niet gevoeld en gedeeld. 
  • De wandelbewegingen van mensen zijn meer “fluïde”, variëren van tijd tot tijd. Er zit geen vast patroon in zoals bij gemotoriseerd verkeer. Dit maakt het uitdagender om alle bewegingen te meten. 
  • Bij het meten zijn nummers (statistieken) belangrijk, maar ook informatie over veiligheid en tevredenheid. Net zoals individuele kenmerken van voetgangers.
  • Belangrijk is om data te verzamelen over wie niet wandelt en waarom niet. 
  • Er ontbreken data-standaarden wat het lastig maakt om iets te zeggen over kwaliteit, validiteit (geldigheid) en vergelijkbaarheid van wandeldata.

Benieuwd naar alle conclusies? Lees het hele onderzoeksrapport ‘Walking and cycling data: practice, challenges, needs and gaps.

>